Artykuł sponsorowany

Jak zostać kierownikiem budowy? Krok po kroku

Jak zostać kierownikiem budowy? Krok po kroku

Jak zostać kierownikiem budowy? To pytanie zadaje sobie wiele osób związanych z branżą budowlaną, które marzą o awansie i większych zarobkach. W Polsce, aby zostać kierownikiem budowy, należy spełnić szereg wymagań, takich jak posiadanie odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia oraz uprawnień budowlanych. W poniższym artykule przedstawiamy krok po kroku, jak osiągnąć ten cel.

Wykształcenie – podstawa sukcesu

Aby zostać kierownikiem budowy, przede wszystkim należy zdobyć odpowiednie wykształcenie. W Polsce najczęściej wymagane jest ukończenie studiów wyższych na kierunku budownictwo lub pokrewnym, takim jak inżynieria lądowa czy architektura. Studia te dostępne są na wielu uczelniach technicznych w całym kraju i trwają zazwyczaj 3,5 roku (studia inżynierskie) lub 5 lat (studia magisterskie). W trakcie nauki przyszły kierownik budowy zdobywa wiedzę z zakresu technologii budowlanych, projektowania konstrukcji czy zarządzania procesami inwestycyjnymi. Dobrym pomysłem jest również zdobycie dodatkowych kwalifikacji w postaci kursów i szkoleń związanych z branżą.

Doświadczenie – klucz do sukcesu

Kolejnym krokiem na drodze do zostania kierownikiem budowy jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Pracodawcy zazwyczaj oczekują, że kandydat na to stanowisko posiada co najmniej kilka lat praktyki w branży budowlanej. Doświadczenie można zdobyć, pracując na różnych stanowiskach, takich jak inżynier budowy, inspektor nadzoru czy technolog. Warto również pomyśleć o odbyciu stażu lub praktyk w firmie budowlanej już podczas studiów, co pozwoli nabrać pierwszych umiejętności praktycznych i nawiązać kontakty zawodowe.

Uprawnienia budowlane – konieczność

Aby móc pełnić funkcję kierownika budowy, konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych. W Polsce uprawnienia te przyznawane są przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB) po złożeniu odpowiednich dokumentów i zdaniu egzaminu. Egzamin taki obejmuje zagadnienia związane z prawem budowlanym, technologią budowlaną oraz zarządzaniem procesami inwestycyjnymi. Uprawnienia budowlane dzielą się na kilka specjalności, takich jak konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna czy drogowa. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia w specjalności odpowiadającej rodzajowi realizowanych inwestycji.

Pierwsze kroki na rynku pracy

Gdy już zdobędziemy odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz uprawnienia budowlane, możemy zacząć poszukiwać pracy jako kierownik budowy. Warto zwrócić uwagę na ogłoszenia publikowane przez firmy budowlane, zarówno lokalne, jak i międzynarodowe. Można również skorzystać z usług agencji rekrutacyjnych specjalizujących się w branży budowlanej. Ważne jest również, aby aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym – uczestniczyć w konferencjach, targach czy szkoleniach, które pozwolą nawiązać nowe kontakty i poznać aktualne trendy w branży. Jeśli chodzi o zawód, jakim jest kierownik budowy, Oleśnica i okolice to rejon, w którym liczne firmy szukają takich pracowników.

Za co odpowiada kierownik budowy?

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za prawidłowe i terminowe wykonanie inwestycji budowlanej. Do jego zadań należy m.in. nadzorowanie prac ekipy budowlanej, kontrolowanie jakości materiałów i robót, koordynowanie dostaw oraz dbanie o bezpieczeństwo na budowie. Kierownik budowy odpowiada również za prowadzenie dokumentacji inwestycji oraz kontakt z inwestorem i inspektorami nadzoru. W związku z tym na stanowisku tym wymagane są umiejętności zarządzania zespołem, komunikacji oraz znajomość przepisów prawa budowlanego.