Artykuł sponsorowany

W jakich celach stosuje się emulsje do sitodruku?

W jakich celach stosuje się emulsje do sitodruku?

Emulsje do sitodruku to kluczowy element w procesie druku sitowego, który pozwala na uzyskanie precyzyjnych i trwałych wydruków na różnych materiałach. W niniejszym artykule omówimy zastosowanie emulsji w sitodruku, ich właściwości oraz techniki stosowane w tej dziedzinie.

Zastosowanie emulsji w sitodruku

Emulsje do sitodruku są stosowane w celu przygotowania matrycy drukarskiej, która jest niezbędna do przeniesienia wzoru na powierzchnię wydruku. Matryca drukarska składa się z ramy i siatki pokrytej warstwą emulsji światłoczułej. Emulsja ta jest naświetlana wzorem, który ma zostać przeniesiony na powierzchnię wydruku. Po naświetleniu emulsja utwardza się, a nieutwardzone fragmenty są usuwane za pomocą wody, pozostawiając na siatce wzór gotowy do druku.

Właściwości emulsji do sitodruku

Emulsje do sitodruku charakteryzują się kilkoma istotnymi właściwościami, które wpływają na jakość i trwałość wydruków. Po pierwsze, emulsje te są światłoczułe, co oznacza, że utwardzają się pod wpływem światła. Dzięki temu możliwe jest naświetlanie wzoru na emulsji i uzyskanie precyzyjnej matrycy drukarskiej. Po drugie, emulsje do sitodruku są odporne na różne rodzaje farb, co pozwala na ich stosowanie w druku na różnych materiałach, takich jak papier, tkaniny czy tworzywa sztuczne. Po trzecie, emulsje te są łatwe w użyciu i usuwaniu, co ułatwia proces przygotowania matrycy drukarskiej oraz jej czyszczenie po zakończeniu druku.

Techniki stosowane w sitodruku

W sitodruku stosuje się różne techniki, które pozwalają na uzyskanie wydruków o różnych właściwościach i efektach. Jedną z nich jest technika kalkomanii, która polega na przenoszeniu wzoru z papieru kalkowego na powierzchnię wydruku za pomocą emulsji do sitodruku. Inną techniką jest druk wielowarstwowy, który pozwala na uzyskanie wydruków o bogatej kolorystyce i dużej głębi barw. W tym przypadku emulsja do sitodruku jest stosowana na kilku matrycach drukarskich, każda z nich odpowiada jednemu kolorowi farby.

Rodzaje emulsji do sitodruku

Na rynku dostępne są różne rodzaje emulsji do sitodruku, które różnią się między innymi czasem utwardzania, odpornością na farby czy łatwością usuwania. Emulsje te można podzielić na dwie główne grupy - emulsje jednoskładnikowe i dwuskładnikowe. Emulsje jednoskładnikowe są łatwe w użyciu, ale mają krótszy czas przechowywania i mogą być mniej odporne na niektóre rodzaje farb. Emulsje dwuskładnikowe z kolei charakteryzują się większą odpornością na farby oraz dłuższym czasem przechowywania, ale wymagają mieszania dwóch składników przed użyciem.

Wybór odpowiedniej emulsji

Wybór odpowiedniej emulsji do sitodruku zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj materiału, na którym ma być wykonany wydruk, rodzaj farby czy technika druku. Ważne jest również, aby wybrać emulsję o odpowiednich właściwościach światłoczułych oraz odporności na farby. W przypadku druku na tkaninach warto zwrócić uwagę na emulsje przeznaczone specjalnie do tego typu materiałów, które charakteryzują się większą elastycznością i przyczepnością do tkaniny.

Czyszczenie matrycy drukarskiej

Po zakończeniu druku matryca drukarska pokryta emulsją powinna być dokładnie oczyszczona z resztek farby i emulsji. W tym celu stosuje się specjalne środki chemiczne, które rozpuszczają emulsję, umożliwiając jej łatwe usunięcie za pomocą wody. Czysta i sucha matryca drukarska może być następnie ponownie użyta do druku kolejnych wzorów.